نحوه ی استفاده از لنزهای سری D به این شکل است که بعد ازاتصال  لنز بر روی دوربین ابتدا باید نشانگر روی حلقه دیافراگم را بر روی بزرگترین عدد یعنی بسته ترین حالت دیافراگم (معمولا 16 یا 22 میباشد) بگذارید. سپس با پایین دادن اهرم موجود بر روی حلقه دیافراگم آن را قفل کرده ، دیگر لنز آماده استفاده میباشد. شما میتوانید از طریق دوربین دیافراگم را تغییر داده و روی عدد دلخواه تان قرار دهید.

لنزهای سری D 

نکته: عدد دیافراگم بر خلاف عدد سرعت شاتر (عدد شاترهر چه بیشتر می شود سرعت بالاتر می رود ) هر چه بالاتر می رود بسته تر می شود. در واقع نور از روزنه باریکتری به سنسور وارد می شود.